Spring til indhold

 

Vi udmærker os i statisk dokumentation

Hos BK NORD får I præcist den statiske dokumentation, der skal bruges for at skabe et entydigt grundlag, for de øvrige projekterende på byggeriet. Vores mangeårige erfaring og kompetencer har givet os indgående viden om myndighedstilladelser, partnerskaber og lovkrav – ligesom vi forstår, hvilke behov, der skal opfyldes både i processen og i resultatet.

 

“Hos BK NORD sætter vi en ære i at hjælpe vores kunder godt igennem hele processen og udarbejder og samler den nødvendige dokumentation for brand- og konstruktionsforhold.”
RENÉ M. LARSEN, ADM. DIREKTØR

Beskrivelse af certificeringsordning

Siden januar 2020 har det været et krav jf. bygningsreglementet BR18, at der for visse byggerier skal medvirke Certificerede rådgivere på konstruktioner.

Ethvert byggeri skal placeres i en konstruktionsklasse, som kaldes KK. Der er 4 forskellige klasser for de bærende konstruktioner; KK1, KK2, KK3 og KK4.

Placeringen i konstruktionsklasser følger som udgangspunkt konsekvensklasserne, som kaldes CC. Dog er der efterhånden kommet en række undtagelsesbestemmelser, der betyder at indplaceringen i konstruktionsklasser, i nogle tilfælde kan nedgraderes en klasse.

Redegørelse

Man skal redegøre for indplaceringen i CC og KK i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. Det foregår typisk via dokumentet A1.1  Konstruktionsgrundlag, Bygværk og de medsendte tegninger – og det er derefter kommunen, der afgør, om de er enige i indplaceringen.

Når byggeriet havner i KK2 – KK4, skal der medvirke en Certificeret Statiker til samme klasse som bygværket er indplaceret i, hvilket kræver en længere proces. Det er derfor vigtigt at være i god tid med sit projekt. Vi er certificerede brandrådgivere i brandklasse 2 og certificerede statikere, der kan yde den lovpligtige dokumentation og kontrol i byggeprojekter, når det kræves ift. den enkelte sag og det gældende bygningsreglement.