Spring til indhold

 

Bag ethvert byggeri står en bygherre.

Som bygherrerådgiver er BK NORD bygherrens betroede og uvildige rådgiver i en byggesag. Vi bistår med rådgivning fra de første idéer til aflevering og ibrugtagning. Vi sikrer helhedsorienterede, langsigtede og bæredygtige løsninger til både offentlige og private bygherrer.

Fra vores tegnestue arbejder vi tværfagligt. Vi har adgang til strategiske partnerskaber af faglige specialister inden for blandt andet arkitektur, bæredygtighed, indeklima, akustik og brand. Det gør, at vi kan hjælpe dig i mål med dit byggeri – lige fra de indledende første skitser til aflevering og ibrugtagning.

Vi trækker på mange års ekspertise som kundens upartiske og uvildige rådgiver i både store og mindre byggesager.

Vores tilgang til bygherrerådgivning bygger på tegnestuens analytiske metoder og helhedsorienterede tilgang, og vores kompetente team af bygherrerådgivere er på én og samme tid lyttende, nysgerrige og kritiske. Vi er af den overbevisning, at de gode idéer opstår, når vi stiller spørgsmål og udfordrer – og at denne tanke er med til at skabe projekter, der tager højde for både tid, kvalitet, økonomi og lovkrav.

 

“Proaktiv og fremsynet bygherrerådgivning er hjørnestenen i ethvert succesfuldt byggeri”
Lars Balle, Bygherrerådgiver og Projektleder hos BK NORD