Spring til indhold

Dommerparken

25 nye senior-boliger i en ny og centralt liggende bydel i Hammel. I planlægningen er der i den nye bydel, Dommerparken, lagt op til en gradvis fornyelse og forskønnelse af området med nye og attraktive boliger, et plejecenter og grønne områder, der er med til at skabe en fornyet og attraktiv bydel i Hammel.
Mod Syd er projektgrunden afgrænset af en kommunalt ejet stor-parcel, hvor der er planlagt karrébebyggelse i 3-4 etager. Mod nord grænser området op mod en privat åben-lav bolig samt Region Midts Bo- Rehabiliterings- og aktivitetstilbud. Øst for området ligger en række boligejendomme, der er orienteret ud imod Anbækvej.
Vest for området er opført plejecentret ”Solhøj”. Designforslaget indeholder to etageejendomme, der er placeret indenfor de givne byggefelter og etageantal, der er angivet i lokalplan 406.
Byggefeltet er placeret centralt på grunden, hvor de to etageejendomme står vinkelret på hinanden, der gør det muligt at skabe et midteliggende trappe- og elevatortårn, der servicerer begge bygninger.
Adgang til boligerne sker via svalegange på hhv. bygningens nord- og østside. Svalegangene er integreret i bygningsvoluminet ved at lejlighederne i enden føres ud til kanten af svalegangen. Murpiller på udvendig side af svalegangen er med til at afgrænse og integrere den i bygningen.