ARKITEKTTEGNET TRELÆNGET VILLA


PROJEKTTYPE: Villa

BELIGGENHED: Arden

UDARBEJDET: 2020

AREAL: 197m² bolig, 133 m² garage, værksted og depot

BYGHERRE: Privat

YDELSER: Arkitektrådgivning og -tegninger, Myndighedsbehandling og forhåndsdialog, Projektering, Ingeniørrådgivning og -beregninger, Kontrahering, Byggetilsyn


På en landejendom i Arden med skøn udsigt til marker, ådal og et vue, der strækker sig uhindret over Store Arden, Mølleskoven, Astrup Kirke og længere endnu mod øst har BK NORD tegnet denne skønne trelængede villa.

De tre længer består af garage og værksted mod vest, forbindelsesgang med bryggers og depot mod nord, og bolig med fire værelser, stort køkken-alrum og opholdsstue mod øst. De tre længer former således et skønt gårdrum med åbning mod syd. For at optimere udsigtsforholdene løftes byggeriet lidt op over det kuperede terræn, som gradvist udlignes, så det ser naturligt ud.

Boligens 175 m² fordeler sig i byggeriets østlige længe med værelserne strategisk placeret mod nord og øst, mens opholdsrummene er placeret i længens sydlige ende, hvor de får rig glæde af både sol- og udsigtsforhold. Køkken-alrummet skyder sig tværs igennem boliglængen og bryder dermed det stringente længeudtryk op og samtidig sikrer det åben forbindelse imellem køkken, spiseplads og stue. Mod syd afsluttes boligarealet af et overdækket terrasseareal. Et stort vinduesparti forbinder stuen og terrassen, og giver mulighed for at forlænge stuens kvadratmeter i udearealet.

Boligen forbindes med garagen i en forbindelsesgang der også betjener bryggers og depot. Gulv-til-loft vinduer sikrer et veloplyst og behageligt gangareal, med visuel forbindelse til gårdrummet.

Garagelængen danner afskærmning mod vejen og samtidig sikres læ i gårdrummet mod vestenvinden. Garagelængen brydes af en åbning, som leder gæster ind til gårdrummet og skaber en sigtelinje imellem ankomstarealet, boligen og udsigten mod øst.

Forbindelsesbygningen og den tværgående bygning, som indeholder køkken-alrummet, beklædes med mørke teglspån, som sammen med de mørke tagsten skaber en omkransende effekt og kontrast til facadernes lyse flader. Fladerne i ankomstarealet beklædes med træ og fremstår som en ’træ-æske’. På denne måde adskiller ankomstarealet sig fra de øvrige facader og sætter en helt særlig stemning.

 

BK NORD’s ydelser omfatter indledende møder og samtaler med behovsafklaring, idéoplæg, skitseprojekt med arkitektrådgivning, myndighedsprojekt og -dialog. Derudover hovedprojekt, udbudsbeskrivelse og kontrahering, tilsyn og afleveringsforretning.

Læs mere om hvad BK NORD kan gøre for dig lige her: Boligbyggeri

Kontakt os for en uforpligtende snak om opførsel af din nye villa