UDVIKLINGSPLANER OG IDÉOPLÆG

Formidling og forståelse – vi hjælper jeres projekt på vej

Byudvikling6

Igangsætte og realisere et større projekt?

Vi kan hjælpe med udviklingsplaner, idéudvikling og idéoplæg til formidling af jeres kommende projekt. I den indledende fase er der mange idéer, der skal genereres og holdes styr på, inden I kan komme videre med projektet. Der er ofte en række andre interessenter, som skal involveres i projektet, f.eks. investorer, mulige samarbejdspartnere, myndigheder, politikere, foreninger, fonde, finansieringsselskaber osv.
Konkret og fyldestgørende materiale om projektet, gør kommunikationen lettere.

Et idéoplæg / udviklingsplaner er det første skridt på vejen

Vi hjælper jer med idéerne. Både med at få dem og få dem samlet, struktureret, videreudviklet, konkretiseret og professionelt visualiseret med skitsetegninger og tekst. Efterfølgende kan projektet formidles videre på en let forståelig og overskuelig måde. Et idéoplæg er en god investering I kan tage med under armen, når I skal ud og fortælle om jeres projekt. Et idéoplæg kan også være en masterplan, udviklingsplan, strategi m.v. og kan også fungere som grundlaget for støtte/fondsansøgninger, lokalplaner, salg af idé/ejendom, udbud, arkitektkonkurrencer m.m.

Vi rådgiver og udfører idéoplæg og udviklingsplaner og projekter indenfor bl.a.:

 • Erhvervsbyggeri
 • Udlejningsejendomme
 • Bolig- og ferieboligbyggeri
 • By- og byrumsdesign
 • By- og landskabsudvikling
 • Udstyknings- og bebyggelsesplaner
 • Kultur, sport- og fritidsbyggeri
 • Ejendomme – nybyg, renovering og tilbygning
 • Kulturarv: kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger
 • Visualiseringer
 • Analyser og potentialeplaner
 • Og meget meget mere…

Vi rådgiver også om kommuneplan, lokalplan, beskyttelseslinjer m.m., som jeres projekt kan være omfattet af. -Vi kan også udarbejde lokalplanforslag til kommunal behandling.

Udviklingsplaner 2

For yderligere oplysninger vedr. udviklingsplaner og idéoplæg kontakt:

Camilla Brunsgaard
Kreativ Chef

Direkte: 96 34 52 58
Mobil: 22 11 02 78
email: cbf@bk-nord.dk

Anne Sørensen
Arkitekt MAA

Direkte: 96 34 52 54
Mobil: 22 23 24 35
email: ans@bk-nord.dk

Medarbejdere - Jesper

Jesper Rathleff Holst
Projektleder

Direkte: 96 34 52 65
Mobil: 61 61 17 42
Email: jra@bk-nord.dk