SAGKYNDIG BISTAND – MÆGLING – SYN & SKØN – FAGLIG DOMMER

Byggeri er en branche, hvor der let kan opstå problemer mellem parterne. Det kan være uenighed om fx kvalitet, udførelse, mængder, pris og tid.

Mange bygherrer oplever byggesjusk eller byggefejl og er i tvivl om, hvorledes en tvist skal løses og hvilke rettigheder man har.

Ofte kan problemer i byggeriet løses ved en sagkyndig vurdering, som kan af- eller bekræfte, om projekteringen og det udførte er håndværksmæssigt korrekt.

Nogle gange kan der dog opstå en tvist, særligt hvis der er uenighed om omfanget af mangler, eventuelle følgeskader, hvem der har ansvaret herfor og betalinger.

I aftalegrundlaget bør både køber og sælgers ydelser og rettigheder være defineret. Dvs. her bør det være specificeret, hvem der skal levere hvad, i hvilken kvalitet, til hvilken tid og pris. Ligeledes bør de juridiske vilkår for aftalen være defineret, herunder betalinger og sikkerheder. Det er dog ikke altid et sådant aftalegrundlag findes, andre gange er aftalegrundlaget ikke særligt veldefineret og sidst, så kan det nogle gange være svært at gennemskue, hvad der evt. ikke er med i aftalen.

Selv med en meget udførlig kontrakt, kan det være svært at gennemskue,  hvilke rettigheder man egentlig har, hvis en uenighed skulle opstå.

Vi har stor erfaring med håndtering af sådanne byggetekniske og byggejuridiske udfordringer, uanset om de er opstået mellem bygherre og håndværker/entreprenør eller håndværkere imellem.

Vi kan hjælpe på forskellig vis, fra man opdager problemet eller uenigheden, til sagen er løst som skitseret herunder:

 • Vi kan rekvireres som rådgiver, typisk for én af parterne og udtale os på det faglige, håndværksmæssige og økonomiske plan.
  • Såfremt der er entydighed og enighed om manglernes / tvistens udfald og håndtering mellem parterne, kan sagen hermed afsluttes.
 • Vi kan udmeldes som mægler i sagen hos fx voldgiftsnævnet – på neutralt grundlag og som mægler for begge parter.
  • Tvisten kan derved blive forligt
  • Hvis forlig ikke lykkes, kan sagen gå videre i syn & skøn
 • Såfremt en af parterne ønsker udmeldt syn & skøn for at sikre bevis, bedømmelse af faktiske forhold eller udbetaling af stillet sikkerhed, kan vi også udmeldes af voldgiftsnævnet eller retten, som syn og skønsmand i sagen.
 • Vi kan også bidrage som teknisk rådgiver sammen med jeres advokat, i forbindelse med forberedelse af spørgsmål til et syn og skønstema.
 • Slutteligt kan vi udmeldes som faglig dommer i sager der er anlagt i en voldgifts- eller retssag.
For yderligere oplysninger kontakt:

Bente Søgaard
Brand- & Konstruktionschef

Direkte: 96 34 52 59
Mobil: 22 23 24 30
email: bsp@bk-nord.dk

Jørgen Ørsnæs
Bygningskonsulent

Direkte: 96 34 52 62
Mobil: 22 23 24 36
email: joc@bk-nord.dk

Medarbejdere - JesperJesper Rathleff Holst
Projektleder

Direkte: 96 34 52 65
Mobil: 61 61 17 42
email: jra@bk-nord.dk

Medarbejdere - KennethKenneth Nielsen
Projektleder

Direkte: 96 34 52 64
Mobil: 22 23 24 31
email: kmn@bk-nord.dk