TERMOGRAFI  &  LUFTTÆTHED

BK NORD kan ved hjælp af termografi måle lufttæthed mm. og derved afdække problemerne.

Bygningsfysik kan være en kompliceret affære og konsekvenserne kan være meget alvorlige ved manglende iagttagelse af mulige risici i projekterings- og udførelsesfasen. Forskellige interesser skal ofte varetages med hensyn til arkitektur, konstruktioner og tekniske installationer, så ansvaret kan derfor være svært at placere.

Man kan synliggøre problemstillinger tidligere i processen ved at inddrage en bygningsfysisk rådgiver i en tidlig fase eller i forbindelse med nærmere undersøgelse af projekter, og på den måde reducere mangler og fejl i byggeriet.

Termografi 2

Termografi og lufttæthed

Termografering benyttes til lokalisering af utilsigtede kuldebroer eller manglende isolering som enten kan skyldes fejlkonstruktion i nybyggeri eller problemer i eksisterende bygninger.

Der stilles i dag strenge krav til bygningernes energieffektivitet. De øgede isolationskrav kræver større opmærksomhed på kuldebroer, lufttæthed og ventilation de rette steder  for at undgå skimmelvækst og fugtskader.

Kuldenedfald og træk er desuden problematiske i både boliger, institutioner eller på arbejdspladsen og giver store gener.

Termografiske målinger kan afdække fakta og kilderne til problemerne, hvorefter en løsning kan beskrives og iværksættes. Fakta er desuden nødvendige for at kunne redegøre for fejlkonstruktioner og problematiske områder ved forsikringssager, syn og skønssager samt andre tvister.

BK NORD kan udføre termografiske målinger og rapportere om resultater, evt. risici og konsekvenser. Derefter laver vi en vurdering af tiltag, for at få et godt og sundt indeklima med sunde konstruktionsløsninger.

For yderligere oplysninger vedr. termografi og lufttæthed kontakt:

Medarbejdere - KennethKenneth Møller Nielsen
Projektleder

Direkte: 96 34 52 64
Mobil: 22 23 24 31
email: ​kmn@bk-nord.dk