SYN & SKØN

Vi er rutinerede i håndtering af og gennemførelse af syn & skønssager.

Det betyder en stor erfaring med og kompetencer indenfor tvistløsning.

Nødvendiggør sagen, at der skal afholdes et syn & skøn, kan vi fungere som teknisk rådgiver sammen med jeres advokat. Endvidere har vi rutinerede syn – og skønsmænd samt erfaring med udøvelse af hvervet som opmand og faglig voldgiftsdommer. Flere af vores medarbejdere er registreret til udmeldelse som syns- og skønsmand, gennem dels voldgiftsnævnet, Ingeniørforeningen og Teknologisk Institut.

For yderligere oplysninger kontakt:

Medarbejdere - BenteBente Søgaard
Adm. direktør

Direkte: 96 34 52 59
Mobil: 22 23 24 30
email: bsp@bk-nord.dk

Jørgen Ørsnæs
Bygningskonsulent

Direkte: 96 34 52 62
Mobil: 22 23 24 36
email: joc@bk-nord.dk

Medarbejdere - JesperJesper Rathleff Holst
Projektleder

Direkte: 96 34 52 65
Mobil: 61 61 17 42
email: jra@bk-nord.dk