STATISKE BEREGNINGER

Vores ingeniører laver statiske beregninger og definerer alle de bærende konstruktioner og foreskriver de optimale dimensioner for bærende søjler, rammer, vægge, bjælker, åse, løsholte, fundamenter, vindafstivning mv.

Vi beregner og beskriver den samlede stabilitet for bygningen, herunder vindafstivning, stabiliserende vægge, forankringer til fundamenter mv. Den samlede stabilitet af en bygning er ofte en kompliceret affære og indbefatter mange entrepriser, ofte både murer, tømrer, spær- og elementleverandører. Det stiller krav til et koordineret projekt og udførelses grundlag.

Det hjælper vi med – således alle ved, hvad de hver især skal sørge for.

For yderligere oplysninger kontakt:

Bente Søgaard
Adm. direktør

Direkte: 96 34 52 59
Mobil: 22 23 24 30
email: ​bsp@bk-nord.dk​

Mie Cuhre Anker
Konstruktionsingeniør

Direkte: 96 34 52 60
Mobil: 22 23 24 37
email:mca@bk-nord.dk

Medarbejdere - JoanJoan Væver Kofod
Konstruktionsingeniør B.Eng., Certific. Statiker KK2

Direkte: 96 34 52 53
Mobil: 22 23 24 38
email:jvk@bk-nord.dk