Idéoplæg til udemiljø ved haller

  • Arkitekt: BK NORD

Designet af Sortebakkehallernes fremtidige udearealer udspringer af en vision om at skabe et udendørs samlingssted og udemiljø, hvor der inviteres til ophold i større grad end i dag. Ankomstarealet skal afspejle hallernes liv og aktivitet og derved fungere som en forlængelse heraf.

Sortebakkehallerne består af to haller med hver sin indgang. I projektet lægges der op til, at de to indgange forbindes af én samlende overdækning. Overdækningen fungerer funktionelt som et tørt opholdsareal og sikrer en tørskoet forbindelse imellem de to haller. Samtidig fungerer den som terrasse med direkte udgang fra hallernes cafeteria på 1. sal. På tagterrassen anlægges en petanquebane – et spændende og helt anderledes element på en overdækning.

Niveauforskellen imellem hallerne udlignes af én lang trappe med indbyggede siddepladser, som udgøres af trin, som hæves op i siddehøjde. Herved får trappen et skulpturelt udtryk og bliver samtidig en aktiv opholdszone, som også kan bruges til leg. I trappen integreres desuden enkelte små grønne bede med stedsegrønne planter, som tilfører området et grønt præg i det nye udemiljø. Trappens siddemoduler strækker sig ud over pladsen foran hallen, og indbyder dermed i højere grad til ophold, end i dag. Modulerne er i to forskellige højder og tilegner sig dermed både til voksne og børn.

Mellem parkeringspladsen og arealet foran hallerne placeres pullerter, som sikrer at arealet forbliver ”fodgænger-zone”.

Læs mere om hvad BK NORD kan gøre for dig lige her: Erhvervsbyggeri

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine planer