REFERENCER  LANDBRUG

SVINESTALDE

Fremtidens landbrugsbyggeri

Fremtidens landbrugsbyggeri - landbrugs referencer

Sostald - Gistrup

Sostald Hadsund

Løbestald og Drægtighedsstald - gavl

Slagtesvinestald - Vrå

Slagtesvinestald - Grenå

Sostald - Brovst

Sostald med mark

Sostaldsanlæg - Mors

Sostaldsanlæg - set bagfra

Smågrisestald - Løkken

KVÆGSTALDE

Kvægstald Alstrup

Kvægstald med sand - facade

Ammekostald, lade m.m.

Ungdyrsstald - Svenstrup

Ungdyrstald - gårdsplads

Robotstald - Dybvad

Robotstald - længe

Robotstald - Hobro

Ny robotstald - lang

Kvægstald - Hobro

Kælvningestald - Viborg

Kælvingestald - forfra

Parallel Malkestald - Arden

Løsdriftsstald - gavl

FJERKRÆSTALDE

Kyllingestald - Terndrup

Hønnikestald - Hobro

Slagtekyllingestald - gavl

Økologisk ægproduktion

Byggeri til økologisk ægproduktion - mark

LAGERHALLER

Kartoffelhal Dokkedal

Moderne kartoffelhal 1

Lagerhal, Vestbjerg

Lagerhal - langside

Maskinhal - Aars

Erhvervsbyggeri - Maskinhal med flot facade

Kartoffel Hal Hals

Nyopført kartoffelhal - facade

Kornlade og maskinhus

Kornlade - skygge

Maskinhus - Pandrup

Maskinhus - Kongerslev

Maskinhus Kongerslev set fra siden

Kartoffel hal Aabybro

Kartoffelhal - gårdsplads

HESTESTALDE

Hestestald og ridehal – Sæby

Hestestald og ridehal 1

Ridehal - Nordjylland

KULTURARV

Hovedgaard Sindal

Kulturarv - port

Landbrugsbyggeri skal optimeres, så det bliver den bedst mulige investering på alle måder – økonomisk, strategisk, logistisk og holdbarhedsmæssigt. Investeringen skal danne baggrund for en god bundlinje i mange år frem over. Landbrugsbyggerier indeholder idag megen teknologi og mekanisering, så der skal anvendes materialer, som kan holde til det meget aggressive miljø. Derudover er der mange myndighedsbestemmelser indenfor landbrug, der skal overholdes, for ikke at få konsekvenser på anden vis.

Derfor har vi faguddannede medarbejdere, der kender alt til dyrenes adfærd og trivsel samt de bedste og nyeste muligheder indenfor mekanisering, materialer og interiør, samt alle gældende love og regler indenfor byggeri til landbrugshvervet. Vores rådgivere har meget stor erfaring med landbrugsbyggeri og aktørerne i branchen og er samtidig opdateret på den nyeste viden indenfor området.

Læs mere om hvad BK NORD kan gøre for dig lige her: Landbrugsbyggeri

Nedenfor ser du et udpluk af nogle af vores landbrugs referencer – finder du ikke lige det du søger – er du altid velkommen til at kontakte os.