NYHEDER

Ny medarbejder

Vi siger hjertelig velkommen til vores “nye” medarbejder Malthe Nelleberg Jessen, der efter sin praktikperiode og senere studiejob nu efter sin flotte afgangseksamen, er blevet fastansat som Bygningskonstruktør hos BK NORD.

Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet med Malthe 😊

Stort tillykke

Så kan vi sige tillykke til endnu en certificeret brandrådgiver hos BK NORD 😊

Erik Sommer har netop gennemført optagelsesprøven med fuld dokumentation til Brandklasse II.

Vi ønsker stort tillykke til Erik og glæder os over, at vi er flere, der kan tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere, at håndtere de byggesager der skal behandles med certificeret brandrådgiver.

Stort tillykke

Endnu en af vores dygtige medarbejdere er blevet certificeret😊

Vores konstruktionsingeniør Joan Væver Kofod modtog i dag sit velfortjente certifikat fra Dancert Teknologisk Institut.

Certifikatet bekræfter, at Joan nu er Certificeret Statiker til Konstruktionsklasse 2 (KK2).

Vi er stolte af dig Joan, og ønsker dig stort tillykke med din flotte titel.

Stort tillykke

Hans Jørgen Nielsen fyldte d. 31. januar 60 år og gav i den anledning lækker frokost til alle hans kolleger på kontoret.

Vi ønsker ham det største tillykke her fra BK NORD. 🎈🎁😊

Stort tillykke

til endnu en af vores dygtige medarbejdere – ERIK SOMMER – der netop har bestået sin eksamen hos DBI,
og nu også kan skrive CFPA – E på sit visitkort.
Erik er nu videreuddannet som Fire Protection Manager CFPA og opnåede stor ros for sin sikre præstation.

CFPA Uddannelsen er en Europæisk anerkendt uddannelse, med generel gennemgang af brandlovgivning:
– dels for almindeligt industri- og erhvervsbyggeri omfattet af Byggelovgivningen,
– dels for byggeri og aktiviteter med stor brandfare – eksplosiv atmosfære eller som omfatter samling af mange mennesker.
Uddannelsen omfatter tillige brandstrategi og risikovurdering i forhold til virksomheders beredskabsplanlægning og i forhold til forsikring og brand.
Vægten er ud over lovgivning lagt på praktiske løsninger af aktuelle problemstillinger i forbindelse med brandsikring.

Dermed har vi de bedste muligheder for at projektere de økonomisk mest rentable løsninger, for de givne projektudfordringer.

Stort tillykke

Så har vi fået den første certificerede brandrådgiver hos BK NORD 😊

Gunner Olesen har netop gennemført optagelsesprøven med fuld dokumentation til Brandklasse II.

Vi ønsker stort tillykke til Gunner og glæder os over, at vi nu kan tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere, at håndtere de byggesager der skal behandles med certificeret brandrådgiver efter 1. januar 2020.

Nye tider for byggesagsbehandling

Af Bente Søgaard, Direktør BK NORD A/S

 I 2018 kom et nyt bygningsreglement BR18, som var ændret markant ift. tidligere udgaver i opsætning og indhold. Det nye BR18 medførte endvidere en stor opstramning på dokumentation og kontrol, som for alvor slår igennem nu. Særligt følgende områder kan mærkes som bygherre:

 1. Ansøgning om byggetilladelse, med angivelse af brand og konstruktionsklasser.
 2. Indførelse af certificerede rådgivere på brand og konstruktioner, fra 1. januar 2020.
 3. Færdigmeldinger med et væsentlig mere omfattende dokumentationskrav end tidligere.
Nyheder

Vedr. 1 Ansøgning om byggetilladelse, med angivelse af brand og konstruktionsklasser.

Allerede ved ansøgning om byggetilladelse, skal det angives hvilken brand – og konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til. Det er bygningens anvendelse, størrelse, udformning og kompleksitet der definerer klasserne.

Simple traditionelle småbygninger, enfamiliehuse og erhvervsbyggeri på højst 600 m2 (dog under forudsætning af overholdelse af en række betingelser), henføres normalt til både Brandklasse 1 og Konstruktionsklasse 1 og ”undgår” derved certificeringsordningen og kan fortsat byggesagsbehandles færdig hos kommunen.

De fleste øvrige bygninger vil blive placeret i hhv. Brandklasse 2 – 4 og/ eller Konstruktionsklasse 2 – 4 og skal håndteres af certificerede rådgivere. Idet certificeringsordningen er helt ny, har der i BR18 været en overgangsordning på 2 år til indførelse, hvorfor det indtil den 31.12.2019 er muligt, at vælge almindelig kommunal byggesagsbehandling på alle typer byggerier – men den overgangsordning slutter med udgangen af 2019.

 

Vedr. 2 Indførelse af certificerede rådgivere på brand og konstruktioner, fra 1. januar 2020.

Byggeri der placeres i Brandklasse 2 – 4 og/eller Konstruktionsklasse 2 – 4 skal fra den 1. januar 2020 behandles af certificerede rådgivere, i stedet for de kommunale sagsbehandlere. Disse certificerede rådgivere skal meldes ind med navn og dokumentation for deres certificering allerede ved ansøgningen om byggetilladelse, ligesom følgende dokumentation skal udfærdiges af:

Den certificerede Statiker:

  • Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse.
  • Starterklæring.

Den certificerede Brandrådgiver:

  • Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse.
  • Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.
  • Starterklæring.

Det er de certificerede rådgivere, der har ansvaret for, at dokumentere og kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt i forhold til BR18.

Vedr. 3 Færdigmeldinger med et væsentlig mere omfattende dokumentationskrav end tidligere.

Mange bygherrer, rådgivere og kommunale sagsbehandlere har allerede sandet, at dokumentationskravet i forbindelse med en færdigmelding jf. BR18, er blevet væsentlig mere omfattende, selv på ukomplicerede byggerier.

Tidligere kunne man ”nøjes” med at signere blanketter, mens den dokumentation der nu kræves for at få en ibrugtagningstilladelse, selv på simple og traditionelle bygninger er:

 1. Dokumentation for, at der er tegnet og betalt for byggeskadeforsikring, hvor det er relevant.
 2. Erklæring om, at byggeriet er udført jf. byggetilladelsen og bygningsreglementet
 3. Alt for det givne byggeri relevante materiale, herunder beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv.
 4. Drifts- og vedligeholdelsesmanualer for alle tekniske installationer.

På byggeri der går ind under certificeringsordningen, er der endvidere krav om

 1. Fremsendelse af slutdokumentation fra de certificerede rådgivere, indeholdende både dokumentation for kontrol af udførelsen samt den samlede projektdokumentation indenfor brand- og konstruktioner.

Med det nye BR18 vil de samlede omkostninger til byggesagsbehandling uvægerligt stige, pga. af de øgede krav til dokumentation og kontrol. Kommunen er fortsat berettiget til, at kræve byggesagsgebyr, uanset om byggeriet er underlagt certificeringsordningen, mens udgifterne til de certificerede rådgivere og øvrig dokumentation også påhviler bygherre.

Landbrugsbyggeri er jf. BR18, underlagt de samme regler som øvrigt byggeri og mange af landbrugets bygninger vil fremover skulle sagsbehandles under certificeringsordningen.

Certificeringerne af rådgivere foregår hos akkrediterede organer, og er først for alvor startet op i de senere måneder. For at blive certificeret er der krav til uddannelsesniveau og erfaring, ligesom der er omkostninger til både opnåelse og opretholdelse af certificeringen.

Hos BK NORD forventer vi at få certificerede rådgivere til Brandklasse 2, samt Konstruktionsklasse 2, 3 og 4, således vi kan hjælpe både bygherrer, håndværkere, entreprenører og andre rådgivere med disse ydelser.

I er altid velkomne til at ringe for en drøftelse af jeres konkrete byggeplaner – tag fat i os på 96345250 eller se vores kontaktdata her 😊

DHL

Vi er altid hurtige og tæt på flyvende hos BK NORD – tirsdag aften d. 27. august gjaldt det DHL løbet, hvor vi deltog med et løbehold og et gåhold – og nogle var mere trætte end andre efter løbeturen😉

Vi byder stort velkommen

til vores nye praktikant Malthe Nelleberg Jessen.

Malthe studerer til bygningskonstruktør på 6. semester på UCN, og han skal være hos os i de næste 20 uger.

Forinden sit nuværende studie er Malthe faglært som murer og har virket indenfor dette fag i flere år.

Malthe er 30 år og kommer fra Aalborg.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Malthe. 😊

Du kan kontakte Malthe på 9634 5257 eller mail: mnj@bk-nord.dk

 

Nyheder 4

NY MEDARBEJDER

Vi siger stort velkommen til vores nye medarbejder Steffen Egebjerg Eriksen.

Steffen er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og kommer fra en stilling som projektleder hos ScandiByg i Løgstør, hvor han har været de sidste 5 år.

Steffen er 30 år og bor i Støvring med sin familie.

Vi glæder os rigtigt meget til samarbejdet med Steffen og hilser ham stort velkommen på BK NORD holdet 😊

Du kan kontakte Steffen på 9634 5256/2223 2432 eller mail: see@bk-nord.dk

 

SOMMERFEST

I fredags havde vi en rigtig hyggelig grill sommerfest i gården ved BK NORD. Vejret var forrygende, så det kunne kun gå godt😉

STORT TILLYKKE

Til vores dygtige medarbejder – KENNETH MØLLER NIELSEN – der nu kan kalde sig Master i Bygningsfysik efter gårsdagens flotte eksamensafslutning på 2 års studier.

Med Kenneths specialisering indenfor bygningsfysik, tilbyder vi nu hos BK NORD undersøgelser indenfor indeklima problematikkerne fugt, skimmel og temperatur. Disse undersøgelser kan bruges til at konstatere evt. problemer, deres omfang og konsekvens.

I forbindelse med forsikringssager samt syn og skønssager er det essentielt at kunne dokumentere fakta.

Er man i tvivl om der er problemer med indeklimaet i boligen, institutionen eller på arbejdspladsen, så er det ligeledes en rigtig god idé at få af- eller bekræftet om der ér problemer eller ej.

Når der planlægges renovering af eksisterende bygninger, er indsigten i samt overblikket over de bygningsfysiske forhold essentielt, for at undgå senere problemer.

Der er derfor al mulig grund til at tage en uforpligtende snak med Kenneth, hvis I har mistanke om problemer med indeklimaet eller ønsker at forebygge sådanne.

Kontakt Kenneth på 22 23 24 31 eller kmn@bk-nord.dk

NY MEDARBEJDER

Vi kan med stor glæde i dag sige velkommen til arkitekt MAA Anne Sørensen.

Anne er 30 år, bor i Vraa og kommer fra en tilsvarende stilling hos arkitektfirmaet Hovaldt, hvor hun har været de sidste godt 4 år.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Anne og er sikker på hendes erfaring og kompetencer, vil være til glæde for både vores nuværende og kommende kunder.

Vi byder Anne stort velkommen på BK NORD holdet.

Du kan kontakte Anne på 9634 5254/2223 2435 eller mail: ans@bk-nord.dk

 

NY MEDARBEJDER

Vi byder stort  velkommen til Civilingeniør Hans Jørgen Grundvad Nielsen, der er startet som Konstruktionsingeniør hos BK NORD.

Hans Jørgen kommer fra en tilsvarende stilling hos Norconsult – KAAI i Aalborg, hvor han har været de sidste 6 år. Derfør var han i  en årrække hos JPH Rådgivning i Dronninglund og hos Brix og Kamp i Hjørring.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Hans Jørgen, og er sikker på hans brede og mangeårige erfaring og stærke kompetencer, vil være til glæde for både vores nuværende og kommende kunder.

Vi byder Hans Jørgen stort velkommen på BK NORD holdet.

Du kan kontakte Hans Jørgen på 9634 5258/2322 1300 eller mail: hjn@bk-nord.dk

 

NY MEDARBEJDER

Henrik Nysted Sørensen er ansat hos BK NORD pr. 1. november 2018. Henrik er 31 år og nyuddannet bygningskonstruktør efter at have været både ansat som tømrer og været selvstændig tømrer.

Henrik er uddannet tømrer med praktik hos Svend Aage Christiansen i 2009.

Derudover er han DJ i sin fritid og har specialiseret sig i lydstudier / akustik mv og bor i Aalborg med sin kæreste 😊

Vi byder Henrik hjerteligt velkommen.

Du kan kontakte Henrik på 9634 5263/2322 1201 eller mail: hns@bk-nord.dk

 

DHL

Vi er altid hurtige og skarpe hos BK NORD – tirsdag aften d. 28. august gjaldt det DHL løbet, hvor vi deltog med nogle “toptrimmede” medarbejdere 😉

KURSUS

AB18 og ABR18 er netop udkommet og BK NORD ønsker at have den nyeste viden.

Derfor var næsten hele virksomheden afsted, og vi fik os en meget grundig og veloplagt præsentation af aftalesættene fra Hjulmann & Kaptain.

60 ÅR

Robert Pedersen fylder rundt idag d. 7. juni 2018. Vi ønsker ham alle her fra BK NORD et stort og rungende

HURRA…………..

SKAL STALDANLÆGGET RENOVERES ELLER UDVIDES?

v/ bygningskonsulent Robert Pedersen, BK NORD A/S

Jeg har drøftet dette spørgsmål med mange kvægbrugere i den seneste tid og det fylder en del i hovedet på flere.

Det er også en vanskelig beslutning, der griber ind i fremtidsplanerne både for ejendommen og for ejeren.

Mulighed for tilskud

Der bliver i efteråret mulighed for at søge om tilskud til renovering og nybyggeri af staldanlæg til malkekøer og slagtekalve. Og det bliver nemmere at søge. Man skal ikke have en byggetilladelse eller en miljøtilladelse på plads inden man kan søge.

Overblikket

Men man skal have et overblik over, hvad man vil søge til. Og inden man skal bygge, skal man have byggetilladelse og miljøtilladelse på plads.

En hjælp til dette overblik er at få udarbejdet en skitse og evt. en situationsplan. Det hjælper med at sætte system i tankerne. Det tvinger én til at beslutte, hvilken indretning og dermed logistik, der skal være. Netop indretning og logistik styrer meget omkring arbejdsforhold og forbruget af arbejdstimer. Og det påvirker de produktionsresultater, man kan opnå.

Krav i ”Lov om hold af kvæg” vil også indgå i tankerne.

Lav en skitse og en situationsplan

Min opfordring er derfor, at man får tænkt tankerne til ende omkring staldanlægget inden man søger tilskuddet. Så kan man bedre undgå at skulle foretage ændringer, som måske påvirker tilskuddet. Lav en skitse og evt. en situationsplan af renoveringen eller nybyggeriet. Jeg hjælper gerne med dette. Det giver en afklaring af forholdene.

Hvis skitsen og evt. et prisoverslag, skulle vise, at man alligevel ikke vil bygge, så har man truffet beslutningen på et langt bedre grundlag og det vil man se tilbage på med tilfredshed.

Husk på, at træffer man ikke en beslutning omkring staldanlæggets fremtid, så har man jo indirekte også truffet en beslutning. Den går på at fortsætte uændret.

Medarbejdere - Robert

LICITATION PÅ LÆKKER ARKITEKTTEGNET VILLA

BK NORD har for kunde i  Aalborg været Arkitekt & Ingeniør på en lækker villa på 220 m2 plus overdækket terrasse, carport og redskabsskur.

Vi holdt i uge 11 licitation på villaen og modtog 3 uafhængige tilbud på det totale projekt, excl. Inventar.

Forskellen mellem nr. 1 og nr. 2 var 4,5% og mellem nr. 1 og 3 hele 30%!

Det viser med al tydelighed fordelen ved at afholde en licitation og indhente flere tilbud på nøjagtig samme grundlag.

Vi har nu både en glad bygherre, der ser frem til at komme i gang med byggeriet af sit drømmehus til den rigtige pris og en glad vinder af byggeopgaven.

Og BK NORD er glade for at kunne hjælpe med at realisere drømmene 😊

Vi ser frem til et fortsat rigtigt godt samarbejde om selve byggeriet.

Se flere visualiseringer af villaen her: Villa Abildgaard

KVÆGKONGRES I HERNING

På årets kvægkongres i Herning afholdte BK NORD’s engarerede medarbejder Robert Pedersen et indlæg i samarbejde med Jannik Toft Andersen fra SEGES omkring renovering af sengebåse til køerne og hvilke fordele det har for mælkeproduktionen og dermed for landmandens økonomi.

Derudover havde de et indlæg omkring kalveopstaldning – hvordan det laves bedst i forhold til kalvenes sundhed og tilvækst, hvordan man skaber de mest rationelle arbejdsforhold samt økonomien i en ny kalveopstaldning.

Se hele indlægget på dette link: Øg afkast med renovering eller tilbyg

10 ÅRS JUBILÆUM

Vi kunne i torsdags d. 1. februar 2018 sige stort tillykke til Jesper Rathleff Holst, der havde 10 års jubilæum hos BK NORD.
Jesper startede hos os i Konstruktørpraktik i 2007 og blev den 1. februar 2008 fastansat som Bygningsrådgiver.
Jesper har bidraget til den positive udvikling af BK NORD og har de sidste år desuden fungeret som teamleder for vores afdeling for Boliger og Erhvervsbyggeri.

NYBYGGET HUS OPFØRT EFTER BRAND

BK NORD har netop afsluttet dette projekt, som vi har været overordnet koordinator på gennem hele processen.

Familiens bolig brændte i 2016, hvor BK NORD´s ekspert i forsikringsskader hjalp familien med at opgøre skadens omfang, prissætte skaderne og forhandle med taksator om erstatningen.

BK NORD´s arkitekt tegnede et nyt hus efter familiens ønsker, hvorefter det blev projekteret, der blev søgt om byggetilladelse ved kommunen og indhentet tilbud fra håndværkere.

Snart begyndte byggeprocessen som BK NORD havde tilsyn med, og inden længe stod huset klar til indflytning.

Projektleder Kenneth Nielsen kunne i går “aflevere” huset til en glad familie – og BK NORD ønsker dem al mulig held og lykke med huset.

Se flere billeder fra huset her: https://bk-nord.dk/noerholmsvej-aalborg/

ER DU SIKKER PÅ DIN BYGGEGARANTI?

BK NORD medvirkede i uge 45 i DR KONTANT, idet de gerne ville høre om vores erfaringer, med forskellige garantiordninger (fx BYG Garanti). Så du udsendelsen?

Hvis ikke kan du se den her: https://www.dr.dk/tv/se/kontant-tv/-/kontant-2017-11-09?v#!/

Man skal som forbruger være meget opmærksom på, at der er mange vilkår der gælder, for at denne type garantier har den forventede effekt og at det tager rigtigt lang tid, før man får en afgørelse på en evt. ankesag. Endelig skal man være opmærksom på at det stadigt er det firma man klager over, der har retten og pligten til at udbedre manglerne efter ankenævnsafgørelsen – hvis forbrugeren får medhold og hvis firmaet eksisterer.

Tvister er triste, opslidende og ofte dyrekøbt i både menneskelige og økonomiske ressourcer.

For både forbruger og håndværker, gælder det derfor om, at forebygge enhver form for tvist og byggeskader.

De bedste råd BK NORD kan give til forbrugere der skal i gang med et byggeprojekt er:

 • Brug håndværkere du selv eller andre har gode erfaringer med.
 • Undersøg om der er myndighedskrav der skal overholdes.
 • Beskriv skriftligt hvad du vil have lavet eller få professionel hjælp til et udbudsmateriale på lidt større arbejder.
 • Sørg for en entydig og skriftlig aftale med den valgte håndværker om omfang, vilkår, tid og pris.
 • Sørg for AB Forbruger eller at AB92/ABT93, er en del af aftalegrundlaget.
 • Ved større arbejder, bør der laves en sikkerhedsstillelse jf. AB Forbruger/AB92/ABT93.
 • Aftal dagbod i kontrakten, såfremt tidsplanen er meget vigtig for jer.
 • Sørg for at der bliver lavet et ordentligt projektmateriale som beskriver omfang, kvalitet og vigtige udførelsesdetaljer. En klar opgavebeskrivelse og et godt tegningsgrundlag, er en stor fordel for både håndværkeren og dig som forbruger – på den måde kan der fra starten laves et reelt skarpt tilbud og efterfølgende entrepriseaftale.

BK NORD har hjulpet forbrugere i rigtigt mange private byggesager – store som små.

De fleste har vi hjulpet helt fra den første arkitektstreg – andre kommer vi ind i senere i forløbet, måske endda først, når der er noget der ikke helt går som forventet.

Det er en langt bedre og mere sikker investering at tage god rådgivning med fra start og udgiften er oftest betalt via forskellen i de 2 første indhentede tilbud.

Ring eller skriv til os uanset hvor I er i processen, men jo før jo bedre – ring 9634 5250 eller mail info@bk-nord.dk

Hos os er det første møde på kontoret uforpligtende.

BK NORD får Svinerådgiver Niels Chr. Dørken fra SvineXperten med på holdet.

Når du som svineproducent går i udvidelsestanker, skal du kunne trække på de bedste kompetencer og vi skal som dine rådgivere kunne samarbejde bredt og på tværs, med det ene mål – at få det optimale projekt gennemført effektivt, smidigt og i den rigtige rækkefølge – for dig som bygherre.

BK NORD og SvineXperten har derfor indgået et tæt samarbejde, hvor Svinerådgiver Niels Chr. Dørken nu kan inviteres med i projekterne, når det drejer sig om strategier og indretning af svinestalde og BK NORD stiller med et stærkt team af byggefaglige folk, der kan føre projektet effektivt og sikkert gennem skitsering, budgetter, myndighedstilladelser, projektering, udbud, kontrakter og byggestyring.

Hvis du allerede anvender rådgivning fra andre rådgivningsvirksomheder, så respekterer vi naturligvis dette 100% – vi er vant til at samarbejde på tværs og har rigtig gode samarbejdsrelationer både mod nord og syd.

DHL LØBET 2017

Minder fra DHL løbet 2017 i Aalborg, hvor BK NORD deltog med nogle toptrimmede medarbejdere.

STORT TILLYKKE

til vores dygtige medarbejder – GUNNER OLESEN – der netop har bestået sin eksamen hos DBI,
og nu kan skrive CFPA – E på sit visitkort.
Gunner er nu videreuddannet som Fire Protection Manager CFPA og opnåede stor ros for sin sikre præstation.

BK NORD A/S er nu endnu bedre rustet til at projektere optimale brandsikringsmæssige tiltag i vores projekter,
og argumentationen med myndighederne om de projektspecifikke krav og muligheder.

CFPA Uddannelsen er en Europæisk anderkendt uddannelse, med generel gennemgang af brandlovgivning:
– dels for almindeligt industri- og erhvervsbyggeri omfattet af Byggelovgivningen,
– dels for byggeri og aktiviteter med stor brandfare – eksplosiv atmosfære eller som omfatter samling af mange mennesker,
Uddannelsen omfatter tillige brandstrategi og risikovurdering, i forhold til virksomheders beredskabsplanlægning, og i forhold til forsikring og brand.
Vægten er ud over lovgivning lagt på praktiske løsninger af aktuelle problemstillinger i forbindelse med brandsikring.

Dermed har vi de bedste muligheder for at projektere de økonomisk mest rentable løsninger, for de givne projektudfordringer.

Drejebogen

BK NORD har udarbejdet drejebog til etablering af en bæredygtig dagligvarebutik i mindre bysamfund.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med, Dagrofa, KFI og DSK.

Læs mere her

Uprovokerede kollaps af tagkonstruktioner

Siden 2012 er der sket 3 uprovokerede kollaps af tagkonstruktioner i supermarkedsbygninger, og årsagerne til dette er nu afdækket i nærværende rapport.

Problematikken er den samme som mange kollaps i landbrugsbygninger, særligt da sneen faldt tungt i vinteren 2009/2010. Kendsgerningen er at rigtigt mange bygninger med tagkonstruktioner af træ ikke er afstivet forsvarligt, og er i fare for at kollapse både med og uden sne på taget.

Er fejlen alvorlig, kan et kollaps ske uvarslet og uden ekstra last på taget. Både med og uden ekstralast er der således stor risiko for personskade, hvis der er fejl i afstivningen. Der er derfor al mulig grund til at tage dette alvorligt som bygningsejer og få sin tagkonstruktion tjekket.

Ingeniører fra BK NORD er specialister i at besigtige disse forhold og vil kunne afdække om der er fejl, samt give løsninger til afhjælpning af disse. Vi kan kun opfordre bygningsejere med tagkonstruktioner af træ, til at få tjekket den så hurtigt som muligt.
Ring og aftal tid på 96345250.

Artikel i ingeniøren
Undersøgelse af kollaps: Butiksbygninger

Lov om hold af kvæg

Hvilke krav kommer her pr 1/7-2016?

Her til sommer, helt præcis fra 1/7-2016, træder nogle flere af reglerne i ”Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg” i kraft. Nogle af overgangsordningerne for eksisterende stalde udløber. Nye stalde skal opfylde alle kravene fra starten.

Jeg vil her nævne nogle af de krav, som måske har mest interesse. Men det er ikke en total oversigt over alle de krav, der kommer.

Læs hele dokumentet her

Så er renoveringen af vores domicil på Hobrovej 431 tilendebragt og vi er meget tilfredse med resultatet.

Fra at være en lidt trist ombygget 70ér bygning med brede udhæng og træ på gavlen, står vores gamle gård nu nær dens oprindelse, med rene linjer og enklere detaljer.

Det er ikke de store greb der skal til for at højne udtrykket og da træværket fra 70érne i høj grad trængte til en udskiftning, så var det nærliggende at få arkitekten til at kigge på mulighederne.

Dette eksempel kan bruges mange steder – og skabe værdi.

Facaderenovering hos Bygningskontoret NORD

November 2015

Vi renoverer vores facader.

De store tunge udhæng fra 1970’erne fjernes, og den oprindelige bygningsharmoni gendannes.
Den oprindelige gesims bliver fritlagt og mures om hvor den har taget skade.
Bygningens oprindelige form kommer nu frem med frontkvisten, som igen bliver gennemgående efter udhænget er blevet fjernet.

Vi er meget stolte over, at hovedbygningen til den gamle gård, igen kommer til sin ret.

Læs mere her