FUGTMÅLING & SKIMMELANALYSE

BK NORD foretager både fugtmåling & skimmelanalyse.

Bygningsfysik kan være kompliceret og konsekvenserne af manglende iagttagelse af potentielle risici i projekterings- og udførelsesfasen kan være meget alvorlige. Ansvaret kan let falde mellem to stole, når forskellige interesser skal varetages med hensyn til arkitektur, konstruktioner og tekniske installationer.

Ved at inddrage en bygningsfysisk rådgiver i en tidlig fase eller i forbindelse med granskning af projekter kan man synliggøre problemstillinger tidligere i processen og dermed reducere fejl og mangler i byggeriet.

Fugt og fugtmåling

Fugtproblemer kan skyldes lækager, kondens, utætheder i dampspærre, forkert materialevalg eller indbygget fugt. Fugt kan medføre konstruktionsmæssige nedbrydninger samt skimmel- og svampevækst. Konsekvensen heraf er nedsat levetid for materialer samt et dårligt indeklima.

Fugtmålinger er relevante både under byggeriet og i det færdige eller eksisterende byggeri.

  • Ved nybyggeri er fugtmålinger relevante til kontrol af udtørring og tørhed af konstruktionsdele der efterfølgende skal lukkes inde.
  • Ved eksisterende byggeri er fugtmålinger relevante ved mistanke om eller synlige fugtproblemer.

Fugtmålinger kan afdække fakta – og fakta er nødvendige for at kunne redegøre for skader og nærliggende risiko for skader ved forsikringssager, syn og skønssager samt andre tvister.

BK NORD kan udføre fugtmålinger både i indeklima og i materialer. Fugtmålingerne kan yderligere suppleres med skimmelprøver.

Skimmelanalyse

Som supplement til fugtmålingerne kan vi teste for skimmel. Det foregår som luft eller materialeprøver, der sendes til laboratorie for videre analyse.

Med udgangspunkt i analyseresultaterne udfører vi en vurdering af de nødvendige tiltag for at få et godt og sundt indeklima.

For yderligere oplysninger vedr. fugt, fugtmåling og skimmelanalyse kontakt:

Medarbejdere - KennethKenneth Møller Nielsen
Projektleder

Direkte: 96 34 52 64
Mobil: 22 23 24 31
email: ​kmn@bk-nord.dk