ERHVERVSBYGGERI

BK NORD A/S i Aalborg har hjulpet en række bygherrer med erhvervsbyggeri og industribyggeri gennem årene.

Vi sikrer realiseringen af projektet – enten som Arkitekt, Ingeniør, Totalrådgiver eller som Bygherrerådgiver.

Vi hjælper jer gennem hele processen fra første idé til fuld færdiggørelse. Vi kan konkretisere ideerne i samarbejde med jer som brugere, udarbejde et prospekt til brug for fx myndighedstilladelser, finansiering og partnerskaber osv.

 

Erhvervsbyggeri - Plantegning

Erhvervsbyggeri - SPAR Bælum

BK NORD A/S er et trygt valg, når erhvervsbyggeriet skal lykkes

Vi kan hjælpe med idéudvikling og idéoplæg til formidling af jeres kommende projekt. I den indledende fase er der mange idéer, der skal genereres og holdes styr på, inden I kan komme videre med projektet. Der er ofte en række andre interessenter, som skal involveres i projektet, f.eks. investorer, mulige samarbejdspartnere, myndigheder, politikere, foreninger, fonde, finansieringsselskaber osv.
Konkret og fyldestgørende materiale om projektet, gør kommunikationen lettere.

Vi står bag jer gemmen hele processen ved erhvervsbyggeriet

Vi udarbejder alle de nødvendige myndighedsansøgninger og dokumentationerne herfor, udbyder projektet i licitation og leverer byggestyring gennem hele udførelsen.

Foruden nybyggeri arbejder vi med om- og tilbygninger, så der kan rummes nye funktioner og måske leves op til højere arkitektoniske ambitioner.

Se flere referencer her

Erhvervsbyggeri - Maskinhal med flot facade

Kontaktpersoner:

Bente Søgaard
Adm. direktør

Direkte: 96 34 52 59
Mobil: 22 23 24 30

email: bsp@bk-nord.dk​

Anne Sørensen
Arkitekt MAA

Direkte: 96 34 52 54
Mobil: 22 23 24 35

email: ans@bk-nord.dk

Erhvervsbyggeri - Karina

Karina Lentz Andersen
Arkitekt MAA

Direkte: 96 34 52 67
Mobil: 22 23 24 37

email: kla@bk-nord.dk

Erhvervsbyggeri - Jesper

Jesper Rathleff Holst
Projektleder

Direkte: 96 34 52 65
Mobil: 61 61 17 42

email:jra@bk-nord.dk

Erik Sommer
Projektleder

Direkte: 96 34 52 55
Mobil: 23 22 12 00

email: ers@bk-nord.dk

Erhvervsbyggeri - Kenneth

Kenneth Møller Nielsen
Projektleder

Direkte: 96 34 52 64
Mobil: 22 23 24 31

email:kmn@bk-nord.dk

Steffen Egebjerg Eriksen
Projektleder

Direkte: 96 34 52 56
Mobil: 22 23 24 32

email:see@bk-nord.dk

Erhvervsbyggeri - Gunner

Gunner Olesen
Projektleder

Direkte: 96 34 52 61
Mobil: 22 23 24 34

email: guo@bk-nord.dk