Byudvikling i Ferslev

  • Arkitekt: BK NORD

I samarbejde med Ferslev Borgerforening har vores Arkitekt ved BK NORD udarbejdet dette forslag til byudvikling og byfornyelse i den sydlige del af Ferslev. Projektet indeholder idéer og forslag til, hvordan området kan komme til at se ud fremover.

Bebyggelsesplanen er udformet som en blanding af bevarede elementer fra den oprindelige gårdbebyggelse kombineret med nybyggeri udformet som gårdbebyggelser.

Der indarbejdes grønne kiler med stier, som åbner området op og gøres tilgængeligt som et rekreativt område. Der udtyndes i de tættest bevoksede områder, så de bevaringsværdige gamle træer træder i karakter. Generelt fjernes hække og erstattes med græs, så man fornemmer “gårdene” og områdets sammenhæng med resten af den gamle bydel. Desuden understreges landskabets særlige karakter og højdeforskelle.

Læs mere om hvad BK NORD kan gøre for dig lige her: Erhvervsbyggeri

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine udstyknings- og udviklingsplaner