BRANDTEKNISK  RÅDGIVNING

BK NORD kan hjælpe og rådgive dig med at brandsikre dit byggeri.
Vi tilbyder brandteknisk rådgivning efter både Bygningsreglement og Beredskabslov.
Vi tænker i totalløsninger og vil præsentere de forskellige valgmuligheder for dig.

Rådgivningen vil omhandle:
• Minimering af risiko for brand og brandspredning
• Sikring af personer og værdier i forbindelse med en brand

Udarbejdelse af en Brandstrategi så tidligt som muligt i planlægningen, sikrer bedst mulig økonomi i efterfølgende projektering, udførelse og senere brug.

I samarbejde med dig, finder vi den optimale løsning til lige netop dit byggeri.

Kontakt os for en konkret samtale om dine muligheder

Myndighedsbehandling Gunner

Gunner Olesen
Projektleder, Certificeret Brandrådgiver BK2

Direkte: 96 34 52 61
Mobil: 22 23 24 34
email: guo@bk-nord.dk

Erik Sommer
Projektleder, Certificeret Brandrådgiver BK2

Direkte: 96 34 52 55
Mobil: 23 22 12 00
email: ers@bk-nord.dk